Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2013

Σχετικά με το καμαράκι του Συλλόγου Φοιτητών Πολιτικών Μηχανικών

Πως έχει η υπάρχουσα κατάσταση…
Το καμαράκι του Συλλόγου Φοιτητών Πολιτικών Μηχανικών (Σ.Φ.Π.Μ.), είναι ένας από τους χώρους του συλλόγου μας. Βρίσκεται δεξιά μπαίνοντας στην πτέρυγα, με είσοδο μια μπλε πόρτα ασφαλείας. Είναι λογικό οι περισσότεροι να μην γνωρίζουν καν την ύπαρξη του, αφού η χρήση του περιορίζεται μόνο στην αποθήκευση αντικειμένων και υλικών των παρατάξεων και των πολιτικών φορέων στην σχολή. Μία ακόμη του χρήση, είναι για την διεξαγωγή των Διοικητικών Συμβουλίων (Δ.Σ.). Δεν είναι ανοιχτό στους φοιτητές του συλλόγου, αφού κλειδώνει μετά από κάποια ώρα με ψήφισμα που πέρασε η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ στο Δ.Σ. μια προηγούμενη περίοδο και σύμφωνα με το οποίο, κλειδιά έχουν μόνο όσοι έχουν στο Δ.Σ. έδρα. Σε αντίθεση με την κατάσταση που επικρατεί σε άλλους συλλόγους του Πολυτεχνείου (π.χ. Αρχιτέκτονες, Ηλεκτρολόγοι-Μηχανολόγοι, Τοπογράφοι) που το καμαράκι έχει διαφορετική υπόσταση μέσα στον σύλλογο, έχει υπάρξει κατά περιόδους ή και υπάρχει ακόμη ζωντανός κοινωνικός χώρος για τους φοιτητές. 

...και πως θα θέλαμε να έχει.
Εμείς, ως Αντιδομή-Ε.Α.Α.Κ. θεωρούμε πως το καμαράκι μας, πρέπει να έχει διαφορετική υπόσταση μέσα στον σύλλογο. Καταρχάς, πρέπει να είναι ανοιχτό σε όλους, ανεξαιρέτως, τους φοιτητές του συλλόγου, καθώς αντιλαμβανόμαστε πως είναι κτήμα αυτού. Πιστεύουμε πως το πανεπιστήμιο δεν είναι αποκλειστικά χώρος διεξαγωγής μαθημάτων, αλλα έχει και κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική υπόσταση. Πως μέσα σε αυτό, αναπτύσσονται κινήματα, διεξάγονται συλλογικές διαδικασίες και βρίσκουν χώρο έκφρασης πολιτιστικές ομάδες όπως θεατρικές, μουσικές και κινηματογραφικές ομάδες (όπως για παράδειγμα η κινηματογραφική ομάδα στην σχολή μας, η Cinema Group).